Hlavní stránka >> Záložní zdroje - UPS >> Modulární UPS

Modulární záložní zdroje (UPS)

Co se rozumí pod pojmem modulární UPS?

Pod pojmem modulární UPS se rozumí záložní zdroj u něhož je výsledná požadovaná konfigurace systému složena z jednotlivých výkonových modulů. Přináší to s sebou tu výhodu, že si můžete sestavit přesně takový systém  jaký  aktuálně  potřebujete. Pokud Vaše  nároky na záložní zdroj v budoucnu porostou můžete kdykoliv systém rozšířit. Další nespornou výhodou je redundance, což v praxi znamená, že při závadě kteréhokoli modulu automaticky zaskakuje další modul bez přerušení zálohování, takže pokud použijete jeden nebo více výkonových modulů jako redundantní, zvýší se tím jak spolehlivost celkové sestavy, tak i výkonová rezerva, případně delší doba zálohování. V případě poruchy jakéhokoliv modulu totiž dojde k jeho odstavení, bez vlivu na zálohované zařízení. Vadný modul je možné vyměnit i za provozu bez přerušení zálohování objektu či zařízení.

Mezi další výhody se řadí  velice snadný transport a instalace. Místo stěhování někdy i několika tunových UPS, pracujete s moduly s nízkou váhou. 

Pro zákazníka je určitě také velmi zajímavé, že nemusí spoléhat na flexibilitu servisních organizací. Údržba a servis modulárních UPS  mohou být samozřejmě prováděny za provozu UPS pracovníky bez jakéhokoliv technického vzdělání či oprávnění.

Modulární systémy jsou vhodné všude tam, kde zákazník požaduje maximální spolehlivost záložního zdroje napájení.

Ceny modulárních UPS?

Z obchodních zkušeností víme, že při výběru záložních zdrojů je cena jedním z nejdůležitějších kritérií. I přesto, že jako obchodník můžete argumentovat skvělými  technickými parametry, v případě kdy se cena nebude pohybovat dle představ zákazníka většinou v prodeji neuspějete. A  právě modulární UPS nabízejí velkou možnost kombinování jak z technického tak i cenového hlediska. Na jeden konkrétní požadavek  existuje většinou několik řešení a s tím souvisí i různá cenová rozpětí. Myslíme si, že právě modulární systémy nabízejí skvělé  technické řešení s minimálními náklady.

Kdykoliv má zákazník požadavek na 100% zálohování ( což je vždy ?! ) i v případě poruchy UPS, ke které může dojít jak závadou na UPS, tak i skončením životnosti baterií, je nucen zálohovat svůj systém pomocí dvou a více UPS, které musí být dimenzovány na stejný maximální potřebný výkon. V případě použití UPS firmy PK, které dodává Pronix, dochází k velice výraznému snížení vstupních a dalších nákladů tím, že celý systém může být dimenzován na výkon jen o málo vyšší než požadovaný při zachování modularity a při výrazném zvýšení spolehlivosti systému.

Velké a těžké tradiční UPS v případě 100% zálohování vyžadují použití několika UPS v redundantním zapojení, což zvyšuje náklady nejen na celkovou cenu UPS, ale i na velikost  prostor, které jsou nutné pro tyto UPS. Dalším faktorem, který prodražuje tradiční UPS jsou ztráty energie na vlastní provoz UPS. ( 2 x a více, podle počtu UPS v redundanci ).

Nezanedbatelným faktorem je i vyšší výdej tepla, které tyto UPS produkují. Toto teplo zvyšuje nároky na velikost prostor, odvětrání, případně na klimatizaci prostor UPS.

V místech, kde je nepřetržitý provoz, je nutné i 100% zálohování, což řeší pouze modulární UPS nebo dvou a vícenásobný počet UPS v paralelním zapojení o stejném výkonu.

Porovnání tradičních a modulárních UPS z hlediska servisu.

U klasických UPS je smluvně domlouván servisní zásah do 24, 12 i 4 hodin. Zdálo by se, že doba např. čtyřech hodin stačí na příjezd technika a opravu UPS, ale po tuto dobu není zařízení za UPS zálohováno a další problém nastává v případě, že technik nemůže závadu odstranit ihned což s sebou nese ztrátu zálohování i na více hodin či dní.

Příčiny mohou být různé.

Závada je většího charakteru.

Nutná, např. výměna desky řízení.

Oprava výkonových částí, kdy je někdy nutné celou nebo část UPS odvézt do opravy.

Čištění UPS např. po zednických pracích v přilehlých prostorách.

Pravidelné čištění.

Výhody modulárních systémů dodávaných firmou Ancer UPS, s.r.o.

výměnný systém modulů

pro každý modul mohou být baterie v samostatném nebo společném zapojení.

možnost použití výkonových modulů 1.5 – 4,5 kVA podle charakteru zátěže a budoucích potřeb uživatele.

rozšiřitelnost systému UPS v budoucnu doplněním modulů.

případě poruchy UPS je možná bez problémová výměna modulu vlastními silami uživatele.